Säkerhetsanvisningar

Tillsyn av attraktionen

I enlighet med den administrativa föreskriften 502 från 2005-06-17, § 4 stycke 3 så krävs det kontinuerlig övervakning under användning. Om det inte är möjligt att övervaka attraktionen bör den hållas stängd.

Personer som sköter övervakningen bör vara minst 16 år gammal, men för de som är mellan 16 och 18 år måste det finnas en skriftlig fullmakt från föräldrar/vårdnadshavare. Denna fullmakt bör förvaras tillsammans med annan dokumentation och försäkringshandlingar. Dokumentationen bör alltid finnas tillgänglig för offentliga myndigheter eller försäkringsbolag.

Ansvarig för övervakning bör bära ett plagg som klargör dess roll som övervakare av attraktionen, till exempel en reflexväst i klara färger eller liknande.

Ansvarig för övervakningen skall utses av arrangören och det är arrangörens ansvar att ansvariga personer är införstådda med säkerhetsföreskrifterna samt att tillse att det genomförs utbildning i användning av attraktionen.

Ansvarsområden för personer ansvariga för övervakning

 • Kontroll av att attraktionen är oskadd och utan fel eller andra brister
 • Tillse att attraktionen är förankrad i förhållande till underlaget
 • Tillse att användarna inte har på sig skor när de är inne i attraktionen
 • Tillse att användarna inte medför glass, mat eller dryck när de är inne i attraktionen
 • Tillse att maxgränsen för antalet personer som kan vara inne i attraktionen vid ett och samma tillfälle ej överskrids
 • Tillse att maximilängden som anges i föreskrifterna ej överskrids
 • Tillse att tillträde till och från attraktionen sker på ett säkert sätt
 • In-/utgång skall hållas fri från hinder
 • Ingenting får hängas upp på sidoväggarna eller på taket
 • Man bör fördela användarna efter storlek och ålder
 • Sörja för att det inte förekommer vild lek, kullerbyttor, slagsmål och så vidare inne i attraktionen
 • Attraktionen bör stängas ned i händelse av regn och kraftig blås samt vid kraftiga vindbyar
 • Attraktionen bör omedelbart stängas i händelse av skador på attraktionen i form av till exempel revor eller liknande
 • Attraktionen bör omedelbart stängas i händelse av strömavbrott eller fel på luftpumpen

Ankarpunkter

Attraktionen skall förankras i sitt underlag med hjälp av peggar.
Peggarna skall slås ned i jorden med en vinkel på 30-45° pekandes bort från hoppborgen.
Var uppmärksam på att peggarna inte bör sticka upp mer än maximalt 25 mm över marken när de har slagits fast.

 

Vid användning på fast underlag eller inomhus bör förankring ske med hjälp av till exempel tunga sandsäckar som sitter fast på enhetens ankarpunkter.

Forankring af hoppeborg

 

 

 

 

 

 

 

Luftpumpen

Luftpumpen skall placeras minst 1,2 meter från en sida med vägg och minimum 2,5 meter från en öppen sida.

 

Säkerhetsområde runt enheten

Ett område på minst 1,8 meter från en sida med vägg och minimum 3,5 meter från en öppen sida skall hållas ren.


Undantag från detta skall ske endast då enheten står nära inpå en solid vägg, till exempel en byggnad.

Här gäller dock kravet att väggen skall vara minst 2 meter högre än den högsta plattformen på enheten (om enheten har tak).

 

 

 

 

 

 

 

 

Användarnas längd

Användare på enheten får inte vara längre än enhetens väggar.
Väggar på minst 1,8 meter är dock tillräckliga för alla användare oavsett storlek.

 

Vid plattformar som är mer än 3 meter höga skall väggarna vara minimum 1.25 gånger högre än användarnas längd.

Huvudregeln för längd och antalet användare i förhållande till storleken på hoppborgen är:

 • < 1,2 meter: 1 m² hoppborg per person
 • 1,2 - 1,6 meter: 2 m² hoppborg per person
 • > 1,6 meter: 3 m² hoppborg per person

En hoppborg på 25 m² bör därför följa följande riktlinjer för antalet användare:

 • Användare under 1,2 m: 25 personer
 • Användare på 1,2 - 1,6 m: 12 personer
 • Användare 1,6 m: 8 personer